मेड जॉब

जॉब फ़िल्टर

कुक जॉब

काम आवश्यकता वेतन कार्यस्थान अनुभव
रसोइया 12 घंटे 10000-12000 गोल्फ कोर्स रोड , गुडगाँव 1 साल
रसोइया 24घंटे 16000-20000 सोहना रोड/ सेक्टर 49 , गुडगाँव 3-4 साल